Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol organizátorovi festivalu: BM4Slovakia, s.r.o., IČO: 52 188 698

Osobné údaje budú použité na účely ďalšieho spracovania, v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo. Súhlas sa dáva na dobu neurčitú. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte na mail info@slovakfoodtruckfest.sk.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.

Máš otázku? Potrebuješ pomoc?

Pošli nám správu a my Ti odpovieme hneď, ako to bude možné.

    ODOBERAJ NEWSLETTER

    Chceš niečo extra?